การจัดส่งและการรับประกัน

ofisu express delivery

เงื่อนไขและค่าบริการจัดส่งและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  จัดส่งเเละติดตั้งฟรี เมื่อสั่งครบยอด 10,000 บาทขึ้นไป

ต่างจังหวัด

 • ต่างจังหวัด
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่เกาะ พื้นที่ชายแดน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม ในพื้นที่ดังกล่าว

การจัดส่งอื่นๆ

สินค้าขนาดเล็ก

สามารถจัดส่งผ่าน Kerry, ไปรษณีย์, ขนส่ง Express และอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าขนาดใหญ่

จัดส่งขนส่งเอกชน ตามจังหวัด ต่างๆ

เหมาคัน

กรณีลูกค้าต้องการเหมาคัน ค่าขนส่ง กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล

ofisu-warranty-service

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เปลี่ยนสินค้าใหม่

 • หากสินค้าเสียหาย กรณีเกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด

สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้าที่ขายตามสภาพและสินค้าตัวโชว์
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภทโดยลูกค้า
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยลูกค้า
 • สินค้าที่เกินระยะเวลาของการรับประกัน

เงื่อนไขและการรับประกันของ OFISU Furniture

การรับประกันคุณภาพสินค้า ประเภทโต๊ะ และตู้ วัสดุไม้ปาติเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน หรือลามิเนต จะมีระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ สินค้าเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดที่เกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น

การรับประกันคุณภาพสินค้า ประเภทเก้าอี้ จะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ สินค้าเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดที่เกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น

การรับประกันคุณภาพสินค้า งานพ่นสีไฮกลอส จะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ สินค้าเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดที่เกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น

การรับประกันสินค้าประเภท โซฟา จะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ สินค้าเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดที่เกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น

การรับประกันงานบิ้วอิน ” รับประกัน 1 ปีหลังการส่งมอบเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดที่เกิดจากการผลิต การขนส่ง หรือการติดตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น ”
บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่มีการแสดงใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ

สินค้าที่สั่งผลิตตามแบบ หรือปรับสีตามแบบลูกค้า ไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้ทุกกรณี เนื่องจากสินค้าที่มีการสั่งผลิตขนาดพิเศษ หรือสีพิเศษ เป็นการสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาใหม่ตามแบบเฉพาะให้กับลูกค้าแต่ละราย เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการของ OFISU Furniture

หากเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก OFISU เองนั้น จะสั่งผลิตให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และกำหนดทำการติดตั้งครั้งใหม่ภายใน 20 วัน
ลูกค้าต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบของเฟอร์นิเจอร์โดยละเอียดก่อนการชำระค่าสินค้าและสั่งผลิต หากทาง OFISU ดำเนินการผลิตแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขแบบหรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หากช่างของทาง OFISU ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่สั่งผลิตเรียบร้อยแล้ว พบว่าลูกค้าขอปรับเปลี่ยนหรือย้ายเฟอร์นิเจอร์ในภายหลัง ถ้าหากต้องมีค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายเกิดขึ้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตัวเอง

เรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน หากเกิดความผิดพลาดดังต่อไปนี้
– การนำส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่า 30 วัน (นับจากวันนัดส่งสินค้า)
– การแก้ไขงานหลังติดตั้งมีความล่าช้าเกินกว่า 30 วัน (สำหรับการแก้ไขงานที่มีความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ )
เรายินดีรับผิดชอบในการซ่อมแซมผนัง / พื้น / ฝ้าเพดานของพื้นที่ลูกค้า หากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทีมงานติดตั้งของ OFISU Furniture เท่านั้น (โดยทำการแก้ไขหรือรับผิดชอบจำกัดงบประมาณไม่เกินวงเงิน 2 หมื่นบาท)
กรณีสินค้าสั่งผลิตไปแล้วทางลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแบบหรือคืนสินค้าใดๆได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดการคืนเงินในทุกกรณี

รายละเอียดของสินค้าจริง กับภาพสินค้าในการสื่อสารทางสื่อออนไลน์บางส่วน อาจมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน 100% ลูกค้าสามารถชมสินค้าจริงได้ที่ บริษัท โอฟิซุ จำกัด หรือติดต่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ โทร. 02-408-7748

ช่องทางการติดต่อการรับประกันสินค้า

info@ofisu.co.th : โทร. 02-408-7748