พื้นผิวและวัสดุ

Woodgrain Color (สีลายไม้)

พื้นผิวและวัสดุ KW-205 (Breech)
KW-205-Breech
พื้นผิวและวัสดุ KW-367 (Modi Oak)
KW-367-Modi-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-595 (Ivory)
KW-595-Ivory
พื้นผิวและวัสดุ KW-705 (Cherry)
KW-705-Cherry
พื้นผิวและวัสดุ KW-873 (Ladinia)
KW-873-Ladinia
พื้นผิวและวัสดุ KW-1125 (Cherry Cappuccino)
KW-1125-Cherry-Cappuccino
พื้นผิวและวัสดุ KW-1169 (Oak)
KW-1169-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-2281 (Pop Walnut)
KW-2281-Pop-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-3180 (Teak Cabania)
KW-3180-Teak Cabania
พื้นผิวและวัสดุ KW-3211 (White Oak)
KW-3211-White-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-3258 (Grey)
KW-3258-Grey
พื้นผิวและวัสดุ KW-3304 (Nordic Maple)
KW-3304-Nordic-Maple
พื้นผิวและวัสดุ KW-3305 (Woodland Oak)
KW-3305-Woodland-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-3309 (Absolute Walnut)
KW-3309-Absolute-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-3325 (Maple)
KW-3325-Maple
พื้นผิวและวัสดุ KW-3482 (Zebra)
KW-3482-Zebra
พื้นผิวและวัสดุ KW-3886 (Wenge)
KW-3886-Wenge
พื้นผิวและวัสดุ KW-4008 (Hard Oak)
KW-4008-Hard-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-4021 (Pear Wood)
KW-4021-Pear-Wood
พื้นผิวและวัสดุ KW-4030 (European Rift Oak)
KW-4030-European-Rift-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-4031 (Textural Siamea)
KW-4031-Textural-Siamea
พื้นผิวและวัสดุ KW-4032 (Cassia Siamea)
KW-4032-Cassia-Siamea
พื้นผิวและวัสดุ KW-4101 (Textile)
KW-4101-Textile
พื้นผิวและวัสดุ KW-4108 (Bianco Spino)
KW-4108-Bianco-Spino
พื้นผิวและวัสดุ KW-4153 (Pastel Oak)
KW-4153-Pastel-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-4154 (Vineyard Oak)
KW-4154-Vineyard-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-4162 (Natural Oak)
KW-4162-Natural-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-4209 (Smoothy Ash)
KW-4209-Smoothy-Ash
พื้นผิวและวัสดุ KW-4863 (White Marble)
KW-4863-White-Marble-1
พื้นผิวและวัสดุ KW-4934 (Black Marble)
KW-4934-Black-Marble
พื้นผิวและวัสดุ KW-5041 (Grey Marble)
KW-5041-Grey-Marble
พื้นผิวและวัสดุ KW-5072 (Pearl Marble)
KW-5072-Pearl-Marble
พื้นผิวและวัสดุ KW-5234 (Silver Marble)
KW-5234-Silver-Marble
พื้นผิวและวัสดุ KW-5305 (Oak)
KW-5305-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5309 (Walnut)
KW-5309-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-5314 (Oak)
KW-5314-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5345 (ELM)
KW-5345-ELM
พื้นผิวและวัสดุ KW-5355 (Maple)
KW-5355-Maple
พื้นผิวและวัสดุ KW-5357 (Pine)
KW-5357-Pine
พื้นผิวและวัสดุ KW-5357w (White Pine)
KW-5357w-White-Pine
พื้นผิวและวัสดุ KW-5358 (Oak)
KW-5358-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5366 (Wenge)
KW-5366-Wenge
พื้นผิวและวัสดุ KW-5377 (Light Walnut)
KW-5377-Light-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-5389 (Alder)
KW-5389-Alder
พื้นผิวและวัสดุ KW-5411 (ELM)
KW-5411-ELM
พื้นผิวและวัสดุ KW-5412 (Oak)
KW-5412-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5413 (Oak)
KW-5413-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5430 (Oak)
KW-5430-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5431 (Oak)
KW-5431-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5443 (Oak)
KW-5443-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5459 (ELM)
KW-5459-ELM
พื้นผิวและวัสดุ KW-5466 (Oak)
KW-5466-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5470 (Walnut)
KW-5470-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-5490 (Oak)
KW-5490-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5501 (Blue)
KW-5501-Blue
พื้นผิวและวัสดุ KW-5617 (Wallnut)
KW-5617-Wallnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-5618 (Grain)
KW-5618-Grain
พื้นผิวและวัสดุ KW-5630 (Yellow)
KW-5630-Yellow
พื้นผิวและวัสดุ KW-5632 (Oak)
KW-5632-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-5634 (Green)
KW-5634-Green
พื้นผิวและวัสดุ KW-5635 (Chocolate)
KW-5635-Chocolate
พื้นผิวและวัสดุ KW-5701 (ELM)
KW-5701-ELM
พื้นผิวและวัสดุ KW-5712 (Cherry)
KW-5712-Cherry
พื้นผิวและวัสดุ KW-5719 (Pine)
KW-5719-Pine
พื้นผิวและวัสดุ KW-5729 (Mable)
KW-5729-Mable
พื้นผิวและวัสดุ KW-5730 (Mable)
KW-5730-Mable
พื้นผิวและวัสดุ KW-5770 (Marble)
KW-5770-Marble
พื้นผิวและวัสดุ KW-5771 (Maple)
KW-5771-Maple
พื้นผิวและวัสดุ KW-5943 (Red)
KW-5943-Red
พื้นผิวและวัสดุ KW-6003 (Lyon)
KW-6003-Lyon
พื้นผิวและวัสดุ KW-6037 (Wallis Plum)
KW-6037-Wallis-Plum
พื้นผิวและวัสดุ KW-6112 (Canyon Mountain Walnut)
KW-6112-Canyon-Mountain-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-6156 (North Walnut)
KW-6156-North-Walnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-6776 (Rijeka Oak)
KW-6776-Rijeka-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-6983 (Laredo Oak)
KW-6983-Laredo-Oak
พื้นผิวและวัสดุ KW-12105 (Wallnut)
KW-12105-Wallnut
พื้นผิวและวัสดุ KW-12180 (Ash)
KW-12180-Ash
พื้นผิวและวัสดุ KW-12523 (Teak)
KW-12523-Teak
พื้นผิวและวัสดุ KW-15239 (Oak)
KW-15239-Oak

Solid Color (สีพื้น)

พื้นผิวและวัสดุ MKW-101 (White)
KW-101-White
พื้นผิวและวัสดุ MKW-3258 (Grey)
KW-3258-Grey
พื้นผิวและวัสดุ MKW-400 (Black)
KW-400-Black
พื้นผิวและวัสดุ MKW-3200 (Graphite)
KW-3200-Graphite

Surface Texture ( พื้นผิว )

พื้นผิวและวัสดุ 07-Fabric
KW-07-Fabric
พื้นผิวและวัสดุ 08-Matt Woodgrain
KW-08-Matt-Woodgrain
พื้นผิวและวัสดุ 09-Pearl
KW-09-Pearl
พื้นผิวและวัสดุ 11-Wood pattern
KW-11-Wood-pattern
พื้นผิวและวัสดุ 12-Stone
KW-12-Stone
พื้นผิวและวัสดุ 13-Leather
KW-13-Leather
พื้นผิวและวัสดุ 01-Stripple
KW-01-Stripple
พื้นผิวและวัสดุ 02-Woodgrain
KW-02-Woodgrain
พื้นผิวและวัสดุ 03-Glossy
KW-03-Glossy
พื้นผิวและวัสดุ 04-MATT
KW-04-MATT
พื้นผิวและวัสดุ 05-Rised
KW-05-Rised
พื้นผิวและวัสดุ 06-Wood Veneer
KW-06-Wood-Veneer