สั่งซื้อและการชำระเงิน

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

ofisu.co.th

สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์

03-487-7144

สั่งซื้อผ่าน Line

@ofisu

ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

บริษัท โอฟิซุ จำกัด

เลขที่บัญชี

066-3-72685-4

สาขา

โลตัสเพชรเกษม 81

ประเภท

ออมทรัพย์

สั่งจ่ายเช็ค

สั่งจ่ายเช็ค  เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท โอฟิซุ จำกัด เท่านั้น

ชำระเงินสด

สามารถชำระได้ที่ สำนักงาน บริษัท โอฟิซุ จำกัด
หรือเจ้าหน้าที่ ของ บริษัท โอฟิซุ จำกัด ที่ได้รับมอบหมาย จาก บริษัทฯ